Kontaktinformasjon

Alle henvendelser skal i utgangspunktet gå gjennom mailadressen til prosjektet, som besvares omgående. Dersom det er behov for øyeblikkelig svar kan en av våre ansatte kontaktes i arbeidstiden.

 

E-post: vinklgarden@backe.no

Marius Aamodt (Anleggsleder) tlf. 90 26 03 32

Martin Sander Hansen (Prosjektingeniør) tlf. 94 88 22 17