Kontaktinformasjon

Alle henvendelser skal i utgangspunktet gå gjennom mailadressen til prosjektet, som besvares omgående. Dersom det er behov for øyeblikkelig svar kan prosjektledelsen kontaktes i arbeidstiden.

 

E-post: vinklgarden@backe.no

Martin Sander Hansen tlf. 94 88 22 17