Fase 6: Prefabmontasje

Helt i takt med fremdriftsplanen startet prefabmontasjen 10. januar. Dette er fasen hvor store forandringer skjer i løpet av kort tid, og allerede i mars vil det ene råbygget stå ferdig. Prefabmontasjen vil vare frem til juni 2022.

Arbeidstidene vil være mandag-onsdag kl.07.00-18.00 og torsdag-fredag kl.07.00-15.00.

 

Støyprognose i løpet av prefabmontasjen:

Uke 2 - uke 22: Lav

Fase 5: Betongarbeider

Like etter kranmonteringen ble betongarbeidene på Vinklgården startet opp. Gulvkonstruksjonen støpes i 4 etapper, mens kjellerveggene er planlagt med 8 støpeetapper. Dette er en nøysom prosess hvor over 140 tonn armering skal knytes med stor presisjon. Siden bygget videre oppover består av prefab-elementer skal det også støpes inn en betydelig mengde innstøpningsgods. Disse skal plasseres med millimeterpresisjon slik at det ferdig detaljprosjekterte råbygget kan bygges effektivt uten for mange tilpasninger.

 

Støyprognose i løpet av betongarbeidene:

Uke 46 2021 - uke 2 2022: Lav

Fase 4: Montering av tårnkran

I uke 45 vil tårnkrana på prosjektet monteres. Denne er planlagt å stå i midten av tomta i ca. 12 måneder og vil heise alt fra armeringsjern til hulldekker og avfallscontainere.

Det er utført en sikker jobb analyse med kranfører om sikker heising. For å ivareta sikkerheten til arbeiderne, samt naboer og forbipasserende.

Når tårnkranen ikke er i bruk må utliggeren kunne bevege seg med vinden, dette for å ivareta stabiliteten på krana.

Fase 3: Peling

Når arbeidsdekket er støpt vil det ankomme to pelerigger på plassen som skal borre 92 foringsrør og stålkjernepeler til fjell. Dybden til fjellet varierer fra ca. 50 meter til 90 meter på det lengste. Det er valgt å bore stålkjernepeler blant annet fordi dette støyer lite i forhold til andre fundamenteringsmetoder.

Arbeidene vil foregå i tidsrommet mandag-fredag, kl.07.00-19.00, samt noen lørdager kl.08.00-16.00.

 

Støyprognose i løpet av pelearbeidene:

Uke 36 - 46: Medium

Fase 2: Grunnarbeider

Etter mottatt igangsettelsestillatelse fra kommunen vil vi starte opp med grunnarbeider. Den første uken vil vi sette opp lastesone og forgrave for spunt. Påfølgende uke vil spuntingen starte. Denne vil foregå i ca. 2 uker, og støynivået i denne periodene forventes å være høyt. Utgraving av byggegrop og støp av magerbetong har oppstart like etter spuntingen.

Arbeidene vil foregå i tidsrommet mandag-fredag, kl.07.00-19.00. Spunting vil kun foregå mellom kl.08.00-17.00.

 

Støyprognose i løpet av grunnarbeidene:

Uke 26 - 27: Høy

Uke 31 - 35: Medium

Fase 1: Riving

Oppstart av arbeidene på plassen var tirsdag 26. januar 2021. Vi startet i uke 4 med rigging av byggeplass og innvendig riving. Fra onsdag 10. mars økte støynivået til høyt nivå, når jobben med å pigge kjellerveggene startet. Rivearbeidene ble avsluttet 14. april.

Arbeidene foregikk i tidsrommet mandag-torsdag, kl.07.00-19.00. Pigging foregikk kun mellom kl.08.00-17.00.

 

Støyprognose i løpet av rivearbeidene:

Uke 4 - 7: Lav

Uke 8 - 9: Medium

Uke 10 - 15: Høy