Fase 3: Peling

Når arbeidsdekket er støpt vil det ankomme to pelerigger på plassen som skal borre 92 foringsrør og stålkjernepeler til fjell. Dybden til fjellet varierer fra ca. 18 meter til 60 meter på det lengste. Det er valgt å bore stålkjernepeler blant annet fordi dette støyer lite i forhold til andre fundamenteringsmetoder.

Arbeidene vil foregå i tidsrommet mandag-fredag, kl.07.00-19.00, samt lørdager kl.08.00-16.00.

 

Støyprognose i løpet av pelearbeidene:

Uke 36 - 43: Medium

Fase 2: Grunnarbeider

Etter mottatt igangsettelsestillatelse fra kommunen vil vi starte opp med grunnarbeider. Den første uken vil vi sette opp lastesone og forgrave for spunt. Påfølgende uke vil spuntingen starte. Denne vil foregå i ca. 2 uker, og støynivået i denne periodene forventes å være høyt. Utgraving av byggegrop og støp av magerbetong har oppstart like etter spuntingen.

Arbeidene vil foregå i tidsrommet mandag-fredag, kl.07.00-19.00. Spunting vil kun foregå mellom kl.08.00-17.00.

 

Støyprognose i løpet av grunnarbeidene:

Uke 26 - 27: Høy

Uke 31 - 35: Medium

Fase 1: Riving

Oppstart av arbeidene på plassen var tirsdag 26. januar 2021. Vi startet i uke 4 med rigging av byggeplass og innvendig riving. Fra onsdag 10. mars økte støynivået til høyt nivå, når jobben med å pigge kjellerveggene startet. Rivearbeidene ble avsluttet 14. april.

Arbeidene foregikk i tidsrommet mandag-torsdag, kl.07.00-19.00. Pigging foregikk kun mellom kl.08.00-17.00.

 

Støyprognose i løpet av rivearbeidene:

Uke 4 - 7: Lav

Uke 8 - 9: Medium

Uke 10 - 15: Høy