Velkommen

Velkommen til Vinklgården i Ski. I Kirkeveien 1 skal det bygges 44 leiligheter og næringsarealer.

Denne nettsiden vil kontinuerlig oppdateres med informasjon om prosjektet og arbeidene som foregår.

For kontaktinformasjon til byggeplassledelsen klikk her.