Hvem er vi?

Byggherre på Vinklgården er Vinkl AS. Vinkl AS har bygget boliger i og rundt Ski sentrum i en årrekke. Som innbyggere i Ski, har Vinkl et helt unikt ønske om å bygge videre på de verdiene som finnes i byen, nemlig et varmt, inkluderende og et vakkert sted å bo. 

Backe Østfold er totalentreprenør på prosjektet og skal sørge for at prosjektet blir gjennomført på en trygg og god måte. Backe Østfold har hovedkontor i Fredrikstad, men prosjekter over hele Østfold og Follo. Faglig dyktighet, ærlighet og respekt er verdier som settes høyt. Ved å være tro mot disse verdiene skaper vi en positiv verdiskapning i alt vi gjør. 

 

Adkomst

Det vil bli 3 innganger til byggeplassen. To for arbeiderne og en for vareleveranser. Vareleveranser vil skje via port i Kirkeveien i avgrenset sone.

Anleggskontor ligger i 1.etg i nabobygget, Parkaksen 5. 

 

 

Gjennomføring av prosjektet

Fremdriftsplan vil bli lagt ut på et senere tidspunkt.