Adkomst til byggeplass

Det vil være 5 innganger til byggeplassen i byggeperioden. To rondeller for mannskap og tre porter for vareleveranser. Skyveportene avgrenser lastesonen som er etablert mot Kirkeveien.

Anleggskontor ligger i 1.etg i nabobygget, Parkaksen 5. Grunnet COVID-19 ser vi helst at alle henvendelser går via telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon her.

 

 

Aktivitetene

1. Rivearbeider:

Eksisterende bygg på tomten skal rives. Det vil i første omgang være innvendig sanering av bygget, etterfulgt av demontering av vinduer og fjerning av fasader. Senere vil den plasstøpte bærekonstruksjonen tygges og armering sorteres fra betongen. Helt til slutt vil det være ca. 4 uker med pigging av betongkjeller.

 

2. Graving og spuntarbeider:

Det skal spuntes langs bygget mot Kirkeveien, som også trekkes noe ned på øst- og vestsiden av bygget. På deler av tomten som i dag ikke er bebygget vil det bli utgravingsarbeider for kjeller. Utgravingen vil gjøres etappevis, og etter hver etappe vil det støpes et lag magerbetong i det utgravde arealet. I denne fasen vil det være en del anleggstrafikk inn og ut av tomten.

 

3. Fundamentering og Råbygg:

Etter at tomten er utlastet og magerbetong er støpt, vil fundamenteringsarbeidene starte. Bygget skal fundamenteres med stålkjernepeler. I denne fasen vil det være en del transportmengde av foringsrør og stålkjerner til pelearbeidene. Disse arbeidene vil i hovedsak foregå fra 07.00 - 19.00 mandag til torsdag, samt noen fredager. Støyende arbeider begrenses til tidsrommet 08.00-17.00.

Videre plasstøpes bunndekket og kjellervegger, og det benyttes en tårnkran til arbeidene.  Bærende konstruksjon videre oppover i byggene er prefabrikkerte betongelementer.